Świecie - informacje


33.851
mieszkańców Świecia
16.224
mężczyzn
17.627
kobiet

5.153
w wieku przedprodukcyjnym

21.116
w wieku produkcyjnym

7.582
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

122
zawarto małżeństw

310
urodzeń

379
zgonów

-69
przyrost naturalny
miasto Świecie
dochody

218.507.552
wydatki

209.047.728
struktura wydatków Świecia

754.473
0,361%
Rolnictwo i łowiectwo

11.781.364
5,636%
Transport i łączność

13.199.421
6,314%
Administracja publiczna

65.282
0,031%
Turystyka

6.028.009
2,884%
Gospodarka mieszkaniowa

437.366
0,209%
Działalność usługowa

202.471
0,097%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.218.711
2,018%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

319.684
0,153%
Obsługa długu publicznego

26.902
0,013%
Różne rozliczenia

55.773.672
26,680%
Oświata i wychowanie

1.798.941
0,861%
Ochrona zdrowia

15.269.175
7,304%
Pomoc społeczna

314.466
0,150%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

954.095
0,456%
Edukacyjna opieka wychowawcza

20.605.728
9,857%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.502.071
5,024%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.811.113
3,258%
Kultura fizyczna i sport

59.984.772
28,694%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-29 06:42
REKLAMA
pogoda Świecie
-1.1°C
wschód słońca: 07:36
zachód słońca: 16:22
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Świeciu

kiedy
2023-04-14 19:00
miejsce
Hala Widowiskowo - Sportowa,...
wstęp biletowany